ปัญหาของตลาดในประเทศกรีช

ในปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวไกลจนกลายเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่เป็นเศรษฐกิจแบบเปิดนั้น สามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆได้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น เมื่อแประเทศๆหนึ่งเกิดวิกฤติหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในฐานะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศเราเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิด เราจึงควรศึกษาระบบเศรษฐกิจของประเทศอื่นที่มีความเกี่ยวข้องต่อระบบเศรษฐกิจเราด้วย

ประเทศกรีซ (Greece) แต่คนของประเทศนี้เขาเรียกคนกรีก (Greak) ทั้งประเทศทั้งคนกำลังระทมแสนสาหัสกับปัญหาเศรษฐกิจพังทลาย กรีซเจอปัญหาหนักกว่าเพื่อนในกลุ่มยูโร เพราะภาวะหนี้สินโดยรวมของประเทศสูงมาก และรายได้ของประเทศก็ไม่พอใช้จ่าย เรียกง่ายๆ ว่าหาไม่พอกิน อย่าว่าแต่ใช้หนี้เลย

คนกรีกตกงานครึ่งประเทศ บ้านเมืองเขาที่สวยงามมาก เหมาะสำหรับไปท่องเที่ยวหรือใช้ชีวิตอยู่สัก 2-3 เดือน (ตลอดก็ไม่ไหวนะ แบบว่าร้อนน่ะ) เงียบเหงาลง เพราะคนแถบยุโรปก็ไม่ค่อยมีตังค์เที่ยว

เรารู้จักกรีซกันแทบทุกคน ในฐานะเป็นเจ้าของอารยธรรมเก่าแก่ เคยรุ่งเรืองมาแต่นมนาน คนกรีกขึ้นชื่อเรื่องการเป็นนักคิด ส่วนชาวโรมันเป็นนักรบ เวลารบกันโรมันจะชนะอยู่เรื่อย แต่โรมันก็หอบเอาวัฒนธรรมของกรีซไปเรียนรู้ กลายเป็นว่ากรีซชนะด้านวัฒนธรรมไป

ประเทศกรีซ เป็นประเทศเกาะ ร้อนและอากาศแห้ง เหมือนเปรูที่เราเคยไปด้วยกันมาแล้ว กลางวันร้อนและแดดจัด กลางคืนก็เย็นจัด และมีลมทะเลตอนกลางคืน กรีซเป็นประเทศของโซคราติส นักปราชญ์คนแรกๆ ของโลก

กรีซเป็นต้นตอของวัฒนธรรมการแบ่งปัน การมีส่วนร่วม การวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันแบบเผชิญหน้ามานาน เขาว่ากันว่ามันเป็นที่มาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบที่ประชาชนมีส่วนมีเสียงในการปกครอง ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดในโลก

กรีซเป็นเกาะและพื้นที่เป็นเขา มีพื้นที่ราบน้อยมาก เขาเลยสร้างบ้านเรือนเกาะขึ้นไปตามแนวเขาหินทั้งหลาย ด้วยความที่มันชัน พื้นที่บ้านจึงไม่มากนัก ที่เราเห็นสวยๆ ทั้งในกรีซและทางตอนใต้ของอิตาลี และในอีกหลายเกาะในเมดิเตอร์เรเนียนก็เป็นแบบนี้คือแต่ละบ้านจะมีพื้นที่ภายในไม่มากนัก แต่ก็จะทุกบ้านมีสนามหญ้าตรงกลางบ้านไว้ให้คนในบ้านได้นั่งคุยกัน มีกิจกรรมร่วมกัน ย่านสาธารณะก็จะมีลักษณะเช่นนี้เขาเรียกพลาซ่า จะเป็นลานกว้างให้คนมานั่งคุยกัน ทักทายกัน ร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มก็มาวางโต๊ะกัน

ภาวะด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศไทยกับกรีซ

ในภาพรวม การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างไทยกับกรีซดำเนินไปด้วยดี โดยมักผ่านทางผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งบางครั้งพบอุปสรรคในการตรวจพบสารเคมีในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออก และมีปัญหาข้อพิพาทระหว่างกัน เช่น ไม่ชำระเงิน  จัดส่งสินค้าไม่ครบ/ล่าช้า/ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและกรีซสามารถขยายตัวได้อีกมาก หากนักธุรกิจของทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มความสนใจตลาด และศึกษาโอกาส ลู่ทาง และศักยภาพของกันและกันมากกว่าที่ผ่านมา โดยกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับโลก ยังคงมีแนวโน้มที่ดีในตลาดกรีซ  อาทิ 1) รถบรรทุกเล็ก 2) รถจักรยานยนต์/อุปกรณ์  3) เครื่องปรับอากาศ/เครื่องทำความเย็น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มร้อนขึ้นในกรีซ  4) เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะที่ออกแบบสวยงาม/คุณภาพดี เพื่อสร้างความแตกต่างจากเสื้อผ้านำเข้าราคาถูก  5) เครื่องประดับ อัญมณี  6) สินค้าอาหาร/อาหารกระป๋อง (ปลาทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋อง ฯลฯ)  และ 7) กลุ่มสินค้าที่เน้นการออกแบบในระดับราคาต่างๆ(เฟอร์นิเจอร์บ้าน/สำนักงาน อุปกรณ์/ของประดับบ้าน ฯลฯ) เป็นต้น นอกจากนี้  การลงทุน และประกอบธุรกิจร่วมระหว่างไทย-กรีซ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ   ควรศึกษาความเป็นไปได้ เนื่องจากกรีซมีนักธุรกิจร่ำรวยจำนวนมาก ซึ่งนิยมนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  กอปรกับได้ชื่อว่า มีชั้นเชิงทางธุรกิจสูง และมีทักษะเรื่องการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดประเทศเพื่อนบ้านของกรีซ   ดังนั้น หากนักธุรกิจไทยสามารถหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เหมาะสมได้  ก็จะช่วยกระจายสินค้าไทยไปสู่ตลาดบอลข่าน ซึ่งไทยยังไม่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดี

ไทยนำเข้าสินค้าจากกรีซ ในช่วงครึ่งปีแรกนี้มีมูลค่า 7.52 ล้านยูโร ซึ่งลดลง 61% สินค้านำเข้าจากกรีซส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบ หรือสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อลูมิเนียมแผ่น ยุทธภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคลือบเนื้อไม้ เศษอลูมิเนียมไทยเป็นคู่ค้าที่กรีซนำเข้าเป็นอันดับที่ 41 เมื่อเทียบกับการนำเข้าของกรีซจากทุกประเทศ แต่เมื่อเทียบกับกลุ่มอาเซียนด้วยกัน กรีซนำเข้าสินค้าจากไทยมากเป็นอันดับ1 ตามด้วย อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์

การค้าไทย  กรีซ ยังมีแนวโน้มหดตัวลงอีก โดยเฉพาะการส่งออกของไทย เนื่องจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจภายในกรีซทำให้ต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายปีกว่ากรีซจะฟื้นตัว อีกทั้ง กรีซเป็นตลาดเล็กที่ผู้ส่งออกของไทยมักไม่ค่อยให้ความสนใจ ในขณะที่ กรีซพยายามขยายการส่งออกมายังไทยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดการขาดดุลการค้ากับไทย สังเกตุได้ว่า มีนักธุรกิจกรีกสนใจจะขยายตลาดส่งออกสินค้าหลายประเภทมายังไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าหลักของกรีก เช่น น้ำมันโอลีฟและไวน์ รวมทั้ง ฝ้ายดิบ แร่ธาตุประเภทอลูมิเนียม เหล็ก และทองแดง

เศรษฐกิจประเทศกรีซฟื้น 3ชาติรุมตอมจีบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

เรารู้จักกรีซกันแทบทุกคน ในฐานะเป็นเจ้าของอารยธรรมเก่าแก่ เคยรุ่งเรืองมาแต่นมนาน คนกรีกขึ้นชื่อเรื่องการเป็นนักคิด ส่วนชาวโรมันเป็นนักรบ เวลารบกันโรมันจะชนะอยู่เรื่อย แต่โรมันก็หอบเอาวัฒนธรรมของกรีซไปเรียนรู้ กลายเป็นว่ากรีซชนะด้านวัฒนธรรมไป ประเทศกรีซ เป็นประเทศเกาะ ร้อนและอากาศแห้ง เหมือนเปรูที่เราเคยไปด้วยกันมาแล้ว กลางวันร้อนและแดดจัด กลางคืนก็เย็นจัด และมีลมทะเลตอนกลางคืน กรีซเป็นประเทศของโซคราติส นักปราชญ์คนแรกๆ ของโลก

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจยูโรโซน ประเทศกรีซ โดยกรีซบรรลุเป้าหมายด้านการคลังที่ตั้งไว้ โดยในปี 56 มีงบเกินดุล 1.5 พันล้านยูโร หรือ 0.8% ของจีดีพี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจในปี 45 และต่อจากนี้จะได้รับการลดดอกเบี้ย ลดหนี้จากเจ้าหนี้ต่างชาติ เพื่อให้แน่ใจว่า หลังจากโปรแกรมการกู้ยืมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ)ที่จะสิ้นสุดลงในปี 59 กรีซจะสามารถมีอัตราส่วนของหนี้สาธารณะต่อจีดีพีอยู่ที่ 215% และจะต่่ากว่า 110% ในปี 65

ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของกรีซในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน หลังจากการออกใช้มาตรการรัดเข็มขัดที่เข้มงวดถึง 4 ปี เนื่องจากกรีซเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวอย่างมากในแถบยุโรป โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละ 24 ล้านคน จึงทำให้เป็นที่สนใจของนักลงทุน 3 ชาติ คือ จีน ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์(ยูเออี) การลงทุนที่ลู่ทางสดใสจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากในช่วงกว่า 4 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศได้หยุดชะงัก แทบจะไม่มีการลงทุนใหม่ และกรีซต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เรือสำราญ เป็นต้น

นอกจากนี้สินค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตร์ เสื้อผ้า อาหารสำเร็จรูป มีลู่ทางการส่งออก โดยเฉพาะอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เนื่องจากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจถดถอยในกรีซส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนจากพฤติกรรมการบริโภคที่ร้านอาหารหรือภัตตาคารและหันมานิยมทางเลือกอาหารสำเร็จรูป เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการทำอาหารเองที่บ้านเพิ่มสูงขึ้น อาหารกระป๋องจึงได้รับผลประโยชน์จากพฤติกรรมนี้ เพราะถูกมองว่าราคาน้อยกว่าและเก็บไว้ได้นาน เมื่อเทียบกับอาหารสด ซึ่งบ่อยครั้งราคาสูงกว่าและบางครั้งต้องทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ หากไม่บริโภคทันที ปัจจัยด้านราคาได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจในการซื้อของผู้บริโภคชาวกรีซแทนที่ปัจจัยด้านความสดใหม่และหรือด้านสุขภาพ

การส่งออกของไทยไปยังกรีซ ในช่วงไตรมาสแรก 57 มีมูลค่าทั้งสิ้น 36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.7% สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

การค้าทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศกรีซ

การค้าทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศกรีซ

การค้ารวมระหว่างไทย-กรีซมีมูลค่าเฉลี่ย 272 ล้านเหรียญสหรัฐ (ตัวเลขฝ่ายไทยโดยเป็นค่าเฉลี่ยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา) ซึ่งสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนอื่น โดยไทยส่งออก 247 ล้านเหรียญสหรัฐ  นำเข้า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ  และได้เปรียบดุลการค้า 222 ล้านเหรียญสหรัฐ    สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น  ในขณะที่สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าประกอบด้วยผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผลไม้  และยารักษาโรค เป็นต้น สำหรับการลงทุนระหว่างกัน ยังไม่ปรากฏข้อมูลทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัจจุบัน ในภาพรวม การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างไทยกับกรีซดำเนินไปด้วยดี โดยมักผ่านทางผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งบางครั้งพบอุปสรรคในการตรวจพบสารเคมีในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออก และมีปัญหาข้อพิพาทระหว่างกัน เช่น ไม่ชำระเงิน  จัดส่งสินค้าไม่ครบ/ล่าช้า/ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและกรีซสามารถขยายตัวได้อีกมาก หากนักธุรกิจของทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มความสนใจตลาด และศึกษาโอกาสลู่ทางและศักยภาพของกันและกันมากกว่าที่ผ่านมา โดยกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับโลก ยังคงมีแนวโน้มที่ดีในตลาดกรีซ นอกจากนี้การลงทุน และประกอบธุรกิจร่วมระหว่างไทย-กรีซ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ควรศึกษาความเป็นไปได้ เนื่องจากกรีซมีนักธุรกิจร่ำรวยจำนวนมาก ซึ่งนิยมนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศกอปรกับได้ชื่อว่า มีชั้นเชิงทางธุรกิจสูง และมีทักษะเรื่องการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดประเทศเพื่อนบ้านของกรีซ   ดังนั้น หากนักธุรกิจไทยสามารถหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เหมาะสมได้  ก็จะช่วยกระจายสินค้าไทยไปสู่ตลาดบอลข่าน ซึ่งไทยยังไม่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดี

ชาวกรีกนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นตามลำดับ โดยล่าสุดมีจำนวนประมาณ 18,000 คน/ปี เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวไทยมีความหลากหลายและสวยงาม ราคาไม่สูง คนไทยเป็นมิตร ประทับใจใน การให้บริการและการบินไทยมีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ และเอเธนส์ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน  ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเยือนกรีซไม่มากนัก เฉลี่ยประมาณ 1,500-2,000 คน/ปี คนไทยอาศัยในกรีซประมาณ  200 คน ประมาณร้อยละ 50 เป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวกรีก นอกจากนั้น เดินทางเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยงานบ้าน พ่อครัวปรุงอาหาร ผู้ช่วยพ่อครัว  คนงานเรือ ซึ่งเดินทางเข้ามาทำงานโดยติดต่อกับนายจ้างโดยตรง หรือจากการแนะนำจากญาติ คนรู้จัก เพื่อน ฯลฯ ทั้งนี้ สาเหตุที่จำนวนแรงงานไทยในกรีซมีจำนวนไม่มาก เนื่องจากชาวกรีกทั่วไปมีรายได้ต่ำกว่าประเทศใหญ่ในทวีปยุโรป ประเทศมีประชากรน้อยประมาณ 11 ล้านคน จึงไม่สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้มาก   กอปรกับมีขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการออกใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติที่รัดกุมใช้เวลายาวนานนับปี ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศเพื่อนบ้าน ตะวันออกกลางและแอฟริกา

 

การเดินทางภายในประเทศกรีซสามารถเดินทางได้สะดวกมาก

38_20110514094917.กรีซเป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปตะวันออก มีเมืองหลวงคือ เอเธนส์ พื้นที่ของกรีซนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่ และส่วนที่หมู่เกาะ บริเวณแผ่นดินใหญ่นั้นมีชายแดนติดกับ 4 ประเทศคือ แอลเบเนีย, มาซิโดเนีย , บัลแกเรียและ ตุรกี ซึ่งทั้งหมดอยู่ทางเหนือของกรีซ ส่วนที่เหลือของกรีซนั้นติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean) รวมไปถึงหมู่เกาะทั้งก็อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเช่นเดียวกัน กรีซนั้นถือเป็นประเทศศูนย์กลางของความรุ่งเรืองของนครกรีกโบราณ ทำให้กรีซนั้นมีอารายธรรม รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างสมัยโบราณต่างๆหลงเหลืออยู่มากมาย เช่นกับเดียวกับอารยธรรมโรมันในอิตาลี ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเพื่อชมกลิ่นอายของความรุ่งเรืองในอดีต รวมไปพักผ่อนตามเกาะต่างๆของกรีซ ซึ่งแต่ละเกาะก็มีจุดเด่นและความสวยงามแตกต่างกันไป ทำให้สามารถเดินทางไปตามที่ต่างๆได้ โดยไม่รู้สึกเบื่อ

 

วิธีการเดินทางในกรีซ
การคมนาคมในกรีซค่อนข้างสะดวกไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำหรือทางอากาศ การเดินทางไปไหนมาไหนในกรีซไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราแต่ละเกาะแต่ละเมืองนั้นมีท่าเรือและถนน โดยเฉพาะท่าเรือน้ำลึกค่อนข้างครบครัน ทำให้การเดินทางไม่ค่อยมีอุปสรรค นอกจากนี้ทุกเมืองก็จะมีศูนย์กลางของระบบการคมนาคมอยู่ใกล้ๆกัน เช่นที่ท่าเรือของแต่ละเกาะมักจะมีสถานีรถประจำทางและแท็กซี่อยู่ด้วย (นอกจากที่มีท่าเรือน้ำลึกใหม่ สถานีรถประจำทางจะอยู่ใกล้กับท่า Old Port อย่างในเกาะ Mykonos และ Santorini)

การเดินทางบนภาคพื้นดินกรีซ
ภายในกรุงเอเธนส์หลายที่เหมาะแก่การเดินมากด้วยความที่เป็นเมืองเก่าซึ่งวิถีชีวิตผู้คนในอดีตนิยมเดินเท้าหรือเดินทางด้วยรถม้า กรุงเอเธนส์จึงมีตรอกซอกซอยเล็กที่เหมาะแก่การเดินเล่นหลายย่าน และหากดูจากแผนที่กรุงเอเธนส์แล้ว แต่ละย่านนั้นอยู่ใกล้กัน การเดินทางด้วยรถประจำทางภายในเมืองต่างๆมักจะมีตารางเวลาบอกไว้ที่บริเวณป้ายรถประจำทาง หากเป็นรถประจำทางตามเกาะ ตารางเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะวันหนึ่งอาจมีรถวิ่งไป-กลับเพียงสี่ห้าเที่ยวเท่านั้น ถ้าพลาดไปคันหนึ่งอาจต้องรอนานกว่าชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมงส่วนตามเมืองใหญ่ตางรางเวลาของรถประจำทางจะพัฒนาดีกว่า ยิ่งในช่วงคนเยอะ รถจะออกทุก 10-15 นาที อย่างในกรุงเอเธนส์หรือเมือง Iraklio ที่เกาะ Crete จะต้องซื้อตั๋วที่ตู้ขายตั๋วหรือซุ้มร้านค้าที่อยู่ตามป้ายรถประจำทางก่อนที่จะขึ้นรถ หากขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว ผู้โดยสารก็จำเป็นต้องลงไปซื้อในป้ายถัดไป เพราคนขับรถประจำทางจะทำหน้าที่เก็บตั๋วอย่างเดียวไม่มีตั๋วโดยสารขายให้

การเดินทางโดยเรือโดยสารกรีซ
ระบบการเดินเรือของชาวกรีซนับได้ว่าทันสมัยและปลอดภัยมาก อาจเป็นเพราะประการแรกเป็นประเทศที่อยู่ในย่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ประการที่ 2 เคยถูกปกครองโดยชาวเวนิช ที่เชี่ยวชาญเรื่องเส้นทางเดินเรือและสร้างเมืองท่าทางทะเล หรือประการที่ 3 มาตรฐานแบบยุโรปที่เที่ยงตรง แน่นอน ปลอดภัย การเดินทางทางเรือเพื่อล่องชมเกาะต่างๆนั้นในกรีซมีผู้ประกอบใหญ่ๆอยู่หลายราย อาทิ Hellenic Seaways, ANEK Lines, Blue Star Ferries และ NEL Line ซึ่งการเดินเรือในเส้นทางและขนาดเรือที่แตกต่างกัน Hellenic มักจะเป็นเรือ hi-speed ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ราคาค่อนข้างสูง สำหรับผู้เดินทางที่ต้องการความรวดเร็ว Blue Star Ferries เป็นเรือโดยสารที่เน้นการบรรทุกผู้คนจำนวนมาก (มีทั้งแบบที่นั่งและห้องนอน) พร้อมกับรถยนต์หลากขนาด ใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนาน ราคาประหยัด จนคนไทยบางคนเรียกว่า “เรือหวานเย็น” ส่วน ANEK Lines ขึ้นชื่อในความเป็นเรือขนส่งสินค้า ขณะเดียวกันก็บริการห้องพักและที่นั่งโดยสารควบคู่ไปด้วย นอกจากเดินเรือเพื่อเชื่อมเกาะแก่งต่างๆในประเทศ เรือโดยสารมักจะมีเส้นทางไปเชื่อมต่อกับประเทศอิตาลีและประเทศอื่นๆ ในย่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีก ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีบริการทั้งในรูปแบบเรือสำราญหรือเรือโดยสาร